Specijalistički pregledi

Mogućnost pregleda u kućnim uslovima!

Specijalistički pregledi


U našoj ordinaciji na Dorćolu, koja se nalazi u ulici Tadešua Košćuška br. 58, ali i u Vašem domu (ako je pacijent teško pokretan), možete obaviti specijalistički pregled fizijatra.

Pregled je kompleksan i ne svodi se samo na pregled dela tela na koji se pacijent žali, ruku, nogu, kičmu,glavobolju.

Sveobuhvatan  pristup i sagledavanje problema na više nivoa je osnov svakog kontakta lekar -pacijent, nezavisno od toga, da li je to prvi pregled, kontrolni ili komunikacija u toku terapije.


Razgovorom se počinje i upoznaje osnovni problem zbog čega je pacijent došao, ali se ide i dalje i u detaljnoj anamnezi, sagledava se kompletno zdravstveno stanje pacijenta,pridruženi problemi i postojeće dijagnoze.

Potrebno je  saznati da li i koje lekove pacijent koristi, da li je imao neke operacije ili povrede. Upoznajemo se sa postojećom dokumentacijom.

Pregled FIZIJATRA obuhvata detaljnu analizu koštano-mišićnog sistema, pokretljivosti, stanje mišića kao I perifernog nervnog sistema. Uocčvaju se postojeći otoci, promene na koži, eventualni znaci upale.

Ispituje se koordinacija pokreta, refleksi, posmatra se hod.


Tokom razgovora dobija se osnovna slika o psihičkom stanju pacijenta i njegov odnos prema svojim tegobama.

Ukratko pregled je kao pregled lekara opšte prakse, sa akcentom na reumatološki značajne podatke, neurološki status i psihološki aspekt pacijenta.

Uvek se meri i krvni pritisak.

U slučajevima kada je to neophodno indikuje se dodatno ispitivanje- laboratorija, RTG snimak određene regije ili upućivanje na Dopller krvnih sudova, a nekada je neophodan i pregled drugog specijaliste.


Dr Dušica Stefanović

Dr Dušica Stefanović
Specijalista fizijatar, akupunkturolog, Reiki Master terapeut.

Uloga lekara

Uloga lekara, u našem slučaju, FIZIJATRA, kome se pacijent obrati za savet, pomoć i dalje lečenje je sveobuhvatna, ali je u tom procesu osim  međusobnog poverenja, neophodna i podrazumevana posvećenost, profesionalizam, empatija doktora kao malo zrnce sumnje u sebe, koje će tok lečenja učiniti kretivnim procesom, gde lekar nikako nije nepogrešiva, sujetna osoba, već profesionalac koji traga za istinom i najboljim mogućim ishodom lečenja.

Preglede obavlja dr medicine Dušica Stefanović, specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije.

Član Sekcije za fizikalnu medicinu Srpskog lekarskog društva.

Poseduje licencu Lekarske komore Sbije (izdata 2009. godine)

Specijalistički pregled fizijatra


  • Procena stanja koštano mišićnog sistema
  • Pregled dece predškolskog uzrasta
  • Određivanje terapije (individualni pristup prema godinama i opštem zdravstvenom stanju - primena fizikalne terapije, masaže, akupunkture, limfne drenaže, davanje inekcija, blokada, primena kinezitejpinga i određivanje programa za vežbanje)

Ukoliko je pacijent teško pokretan, pregled se obavlja u kućnim uslovima, određuje se dalja terapija koju obavlja viši fiziotarapeut, uz povremenu kontrolu i nadzor doktora

Pregled nutricioniste


  • Stručna analiza telesne mase, lipidnog statusa, određivanje dijete
  • Lečenje gojaznosti, osteoporoze, hiperholesterolemije i drugih metaboličkih poremećaja