MFR – miofascijalno oslobađanje

Manuelna tehnika koja podrazumeva kako terapijski tako i dijagnostički metod.

MFR - miofascijalno oslobađanje


Miofascijalno oslobađanje je manuelna tehnika koju je moguće primenjivati na fascijama (vezivnim omotačima) svih naših organa. Fascije u telu čine, osim vode, najveći deo organizma. Vezivno tkivo je sastavni deo krvnih pločica, krvnih sudova, tetiva, kapsula, ovojnica kao što su peritoneum, pleura, perikard.Samo 5% su specifične ćelije.

Funkcija fascija je potpora krvnih sudova i organa, stabilizacija tkiva, a u sebi sadrže i proprioceptorna aferentna nervna vlakna. U novijim istraživanjima navodi se da fascije imaju sposobnost elektroprovodljivosti impulsa.


Kada je fascija u fiziološkom stanju, ona je opuštena, sposobna da se rasteže, skuplja i kreće bez ikakvih ograničenja i bolova. Međutim, kada u telu postoji neka iritacija, povreda, ožiljno tkivo ili upala, fascija se skuplja i postaje rigidna, zategnuta, samim tim dolazi do ograničenja pokreta, bola, otežane cirkulacije.

Strukturni poremećaji u vezivnom tkivu mogu biti posledica metaboličkih, psiholoskih i energetskih disbalansa.

Fascije su:
1. površinske, pod kožom
2. duboke (oko mišića, krvnih sudova i nerava)
3. subserozne (oko unutrašnjih organa - trbušna maramica, plućna maramica i srčana kesa)

Rad sa ovom tehnikom podrazumeva veoma lagane pokrete sa malim amplitudama, koji na pacijente deluju vrlo opuštajuće što je siguran put ka postizanju željenog efekta.

Zasniva se na laganom dodiru na deo tela gde je došlo do miofascijalnog disbalansa. Terapeut u skladu sa povratnim informacijama od pacijenta primenjuje terapiju.

Pacijent za vreme tretmana oseća senzacije poput : opuštanja, toplote, rasterećenja a moze se primeniti i kod akutnih stanja.

Osnovni princip je tehnika 3T (Tenzija,Trakcija i Twisting) primena male sile pritiska uz osluškivanje tkiva i čekanje laganog opuštanja.

Fascije se lagano istežu u tri ravni, čeka se da dođe do opuštanja i radi se dozirano, koliko telo dozvoli.

Terapeut oseti pulsiranje i zagrejanost tkiva ispod svojih dlanova.

Tehnika se bazira na principu da se fascije prostiru trodimenzionalno.

Efekti miofascijalnog opuštanja su:

  • dermografizam lokalni i opšti
  • fascikulacija mišića
  • relaksacija tkiva
  • povećanje temperature kože
  • poboljšanje pokretljivosti
  • opšta relaksacija
  • osećaj topline