Guna terapija

Bioregenerativna terapija na bazi kolagena

Guna terapija


Guna terapija je bioregenerativna terapija na bazi kolagena. Guna medicinska sredstva na bazi kolagena pomažu u obnavljanju, ojačavanju vezivnih struktura tkiva, poboljšavaju mobilnost i funkcionalnost tkiva, a deluju i direktno na BOL.

Krajnji efekat je REMODELOVANJE tkiva, tj kolagena vlakna obnavljaju sposobnost istezanja u željenom smeru, jer se kolagen pravilno orijentiše i organizuje.

Zahvaljujući najnovijim procesima proizvodnje, Guna laboratorija je proizvela pročišćen proizvod sa standardnom molekulskom težinom sa fizičko hemijskim osobinama koje garantuju bezbednu kliničku upotrebu.

Nisu uočena nezeljena dejstva kao ni alergijske reakcije.


Primena Guna terapije

Moglo bi se reći da je to terapija "tri u jedan"

1.Daje se u akupunkturne tačke, čime izazivamo refleksni odgovor kao i pri davanju akupunkture, podstičemo meridijane da "'vibriraju".

2.Lokalno delovanje kolagena, koji utiče na reorganizaciju vezivne potpore, matriksa

3.Delovanje homeopatske supstance koja sinergistički podržava i pojačava efekat kolagena

Guna se daje iglicama debline 30g

U fizikalnoj medicini se najčešće primenjuju subkutano intradermalno, periartikularno, a u reumatologiji i intraartikularno.

Svinjski kolagen je sličan ljudskom kolagenu i ima veoma nisku tzv. imunogenost.

Kolagen u Guna medicinskim sredstvima se daje lokalno i u akupunkturne tačke.

U zavisnosti od namene u prepartima su i homeopatske supstance, koje svaka ponaosob ima svoje dejstvo, a kao dodatak kolagenu, optimizuje efekat i utiče na tropizam tkiva.

Silicijum je fundamentalan za razvoj kostiju i zglobova

Rododendron deluje protivupalno

Ljubičica, Rosulja, Kamilica, Perunika, Arnika i Kantarion samo su neke od homeopatskih supstanci u Guna preparatima., koje imaju značajan uticaj u ojačavanju extracelularnih potpornih mreža i stvaranje zaštitne barijere od stvaranja slobodnih radikala.

Terapija se sprovodi 1-2x nedeljno sa predloženim protokolom od deset seansi, ali je broj seansi individualan i zavisi od odgovora na terapiju kod svakog pacijenta ponaosob.

INDIKACIJE: Bol usled povrede, sportske povrede i hronične reumatskih bolesti.

Preporuka je da se ova terapija primenjuje u kombinaciji sa fizikalnom terapijom i da se radi pod strogo kontrolisanim antiseptičkim uslovima.