Mulligan terapija

Mulligan terapija je manuelna terapija i primenjuje se kod bolnih i ukočenih zglobova koji su posledica disbalansa u kinetičkom lancu.

Mulligan terapija


Mulligan terapija je manuelna terapija i primenjuje se kod bolnih i ukočenih zglobova koji su posledica disbalansa u kinetičkom lancu.

Osnivač ove terapije je Brajan Mulligan , fizioterapeut iz Novog Zelanda , 70ih godina prošlog veka.


Može se primeniti na svakom segmentu koštanomišićnog sistema. Ova tehnika podrazumeva aktivnu i/ili pasivnu mobilizaciju tkiva

Najčešće se radi baš u položaju u kojem pacijent ima tegobe (stojeći, sedeći...) što razlikuje ovu tehniku od drugih.

Cilj terapije je da korigujemo položaj zglobnih struktura u smeru gde pacijent ne oseća bol i onda pacijent aktivno izvede bolan pokret .

Ako je tehnika dobro izvedena pacijent neće osećati bol pri tom pokretu.

Osnovna karakteristika ove tehnike je da je 100% bezbolna, i to je putokaz terapeutu i pacijentu da je terapija odrađena na pravi način.

U našoj specijalističkoj ordinaciji ovu terapiju sprovodi viši fizioterapeut Radivoje Amanović, koji je 2018. godine završio kurs Mulligan manuelne terapije.