Hiropraksa

Manuelna terapija

Hiropraksa


Reč hiropraksa potiče od grčke reči "chiro" što znači ruka, ukratko "urađeno rukama", ručna manipulacija.

Kada nastupi koštano mišićni disbalans i ako segmenti kičmenog stuba izgube pravilnu poziciju, dolazi do pritiska na okolne nerve.


Hiropraksom se izmešteni segment postavlja u pravilan položaj ,mogu se koristiti razne manuelne tehnike, a krajnji cilj je da se zglob koji je fiksiran, blokiran dovede u pravilnu poziciju.

Hiropraksom se izmešteni segment postavlja u pravilan položaj ,mogu se koristiti razne manuelne tehnike, a krajnji cilj je da se zglob koji je fiksiran, blokiran dovede u pravilnu poziciju.


Apsolutne kontraindikacije su :

 • RA akutna faza
 • fraktura sa dislokacijom
 • juvenilna avaskularna nekroza
 • malignitet
 • infekcija kosti ili zgloba
 • Akutna mijelopatija
 • Sy caude equine

Relativo/apsolutne kontraindikacije:

 • nestabilnost zgloba
 • benigni tumori
 • oštećeni deformiteti

Relativne kontraindikacije:

 • Spondilolisteza
 • hipermobilnost zgloba
 • izražena osteoporoza
 • poremećaj koagulacije
 • trudnoća