Preventivna medicina

Postići balans između tela, uma i duše

Preventivna medicina


Preventivna medicina nam pomaže da se osećamo, budemo i ostanemo zdravi!!!

KAKO?

- Individualnim i holističkim terapijskim pristupom - lečimo osobu a ne simptom ili bolest

- Integrativnim metodama - kombinovanje klasičnih terapijskih procedura, sa tradicionalnom medicinom

CILJ JE BALANS IZMEĐU TELA, UMA I DUŠE...

Harmonično funkcionisanje svake ćelije tkiva i organa u jedinstvenoj celini organizma, što definišemo kao zdravlje

Zvanična definicija zdravlja prema SZO je stanje potpunog fizičkog, mentalnog i socijalnog blagostanja a ne samo odsustvo bolesti - stanje dinamičke ravnoteže ćelija, organa, organizma, pojedinca i njegovo skladno funkcionisanje u porodici i društvu.


Primenjujemo metode tradicionalne medicine priznate od Ministarstva zdravlja!

  • Akupnktura
  • Reiki masaža
  • Sijatsu masaža
  • Refleksologija stopala
  • Miofascijalno oslobađanje
  • Manuelna repozicija pršljenova
  • Hiropraksa
  • Korektivne vežbe
  • Pilates sa elementima Yoge
  • Vežbe disanja