Reiki

Energetska duhovna terapija koja je legalizovana i odobrena od Ministarstva zdravlja Srbije kao rehabilitaciona metoda za unapređenje zdravlja.

Reiki terapija


Reiki je metoda kojom se kanališe i usmerava životna energija polaganjem dlanova na telo pacijenta.

Pozitivni efekti - psihofizičko opuštanje, podsticanje na samoisceljenje, pojačanje vitalnosti,imuniteta, regulisanje nesanice, uspostavljanje harmonije u sebi i sa okolinom, ubrzavanje dejstva lekova i ubrzavanje procesa ozdravljenja kada se koristi uporedo sa metodama savremene medicine.

Svetska zdravstvena organizacija je saopštila da 95 odsto zdravstvenih tegoba jesu psihosomatskog karaktera, što znači da se javljaju od stresa, negativnih misli, osećanja. Zato primena ove metode ima poseban značaj.

Ordinacija i dr Dušica Stefanović poseduju zvaničnu dozvolu MINISTARSTVA ZDRAVLJA SRBIJE za primenu ove terapije.


Osnovni principi

  • Danas sretan/na sam.
  • Danas ne brinem.
  • Danas zahvalan/na sam.
  • Danas posvećeno radim svoj posao i na sebi.
  • Danas sam dobronameran/na prema svim živim bićima.

Ova metoda tradicionalne medicine je legalizovana i odobrena podzakonskim aktom koji je potpisalo Ministarstvo zdravlja Republike Srbije 2008. godine. Ministarstvo zdravlja Republike Srbije svrstalo je ovu metodu u metode rehabilitacije (za unapređenje zdravlja).

Tradicionalna medicina u Srbiji regulisana je Zakonom o zdravstvenoj zaštiti (“Službeni glasnik RS”, br. 107/05) i Pravilnikom o bližim uslovima, načinu i postupku obavljanja metoda i postupaka tradicionalne medicine (“Službeni glasnik RS”, br. 119/07).

Reiki masaža


Tretman masaže tela sa elementima Reiki terapije.

Ovu masažu radi terapeut - praktičar.

Ovaj metod podrazumeva kombinaciju relax masaže i Reikija i kao takav ima za rezultat duboku relaksaciju i balans svih vitalnih funkcija.