Lečenje i otklanjanje bola

Bolovi u kičmi, bolovi u zglobovima, osteoporoza...
Akutni problemi nakon povreda i operacija

Osteoporoza


Osteoporoza predstavlja bolest koja se manifestuje progresivnim smanjenjem gustine kostiju. U pitanju je bolest trećeg doba i javlja se posle četrdesete godine života. Ova bolest danas zahvata skoro 50% ženske i 20% muške populacije u Srbiji.

 • Saveti
 • Terapija
 • Vežbe
 • Lumboishialgija

Akutni problemi nakon povreda i operacija


 • Preloma kostiju i nošenja gipsa
 • Uganuća zglobova
 • Sportskih povreda (povreda tetiva, rascepi, rupture mišića)
 • Operacija (veštački kuk, koleno)
 • Oštećenja nerava sa posledičnom mlitavošću mišića (atrofijom)
 • Cirkulatorni posttraumatski problemi
 • Mb Sudeck

Bolovi u kičmi


 • Ukočen vrat
 • Ukočena krsta
 • Brahialgija
 • Lumboishialgija

Bolovi u zglobovima


 • Ukočeno rame, smrznuto rame
 • Teniski lakat
 • Gonartroza i koksartroza
 • Bol u peti i Calcar calcanei
 • Upalni reumatizam
 • Giht